Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Πρόσκληση παρουσίασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ

12-01-12 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

22/12/2011  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

.

.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ θα πραγματοποιήσει παρουσίαση του έργου της και των δραστηριοτήτων της στα πλαίσια του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος.

Η παρουσίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/1/2012, από 1.00 μμ έως 3.00 μμ στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

.

.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής

.

.