Προπτυχιακό, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ακαδημαϊκό έτος 2011-12, Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

01-02-12 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήαμτος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 η Πρακτική Άσκηση θα αφορά 75 φοιτητές/τριες και θα διαρκεί το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2012.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής εαρινού εξαμήνου το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση. Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να το επιλέξουν σαν μάθημα επιλογής, το οποίο θα αποκαλείται «Πρακτική Άσκηση».

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το μάθημα αυτό έχει ορισθεί ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Κυριαζής.

Με το συγκεκριμένο έργο:

  • δίδεται η ευκαιρία σε πολύ περισσότερους φοιτητές/τριες, απ’ ότι στο παρελθόν, να λάβουν μια τρίμηνη επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία,
  • τυποποιείται η Πρακτική Άσκηση εφόσον οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αμοιβή με ασφαλιστική κάλυψη για το τρίμηνο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα θα αξιολογούνται από τους Επόπτες των φορέων παροχής της πρακτικής άσκησης έτσι ώστε στη λήξη της 3μηνης περιόδου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να είναι σε θέση να εξάγει βαθμολογία για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερκαλύψει τις προβλεπόμενες 75 θέσεις, τότε η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των προηγουμένων εξαμήνων.

Για περισσότερες απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ειρήνη Περαντωνάκη (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο 328, eperan@unipi.gr) στην οποία θα γίνονται και οι δηλώσεις συμμετοχής, επιπλέον της ηλεκτρονικής δήλωσης, όταν αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής