Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιά

01-02-12 web.xrh 0 comment

 

Έναρξη αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιά.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.