Προπτυχιακό, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ακαδημαϊκό έτος 2011-12, Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

07-03-12 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μάθημα επιλογής «Πρακτική Άσκηση», στη Γραμματεία Προέδρου, λήγει στις 12/3/2012, προκειμένου να αξιολογηθούν εγκαίρως οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και να γίνεουν οι δηλώσεις μαθημάτων στη Γραμματεία.

 

Τέλος, ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι συνεντεύξεις των φοιτητών θα διενεργηθούν από 2 έως και 6 Απριλίου 2012. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. 

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής