Κανονισμός Προγράμματος Υποτροφιών

07-03-12 web.xrh 0 comment

Κανονισμός Προγράμματος Υποτροφιών

  

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι στη Γενική Συνέλευση της 18/1/2012, ορίστηκε ως κριτήριο για τη συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Τμήματος η ακαδημαϊκή τους επίδοση στα μαθήματα του έτους τους κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου.

 

Επίσης για να μπορεί κάποιος προπτυχιακός φοιτητής να λάβει υποτροφία θα πρέπει ο μέσος όρος βαθμολογίας που βγάζει κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους να είναι τουλάχιστον 7,5.

.

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου     

.

.

.

.