Προπτυχιακό, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ακαδημαϊκό έτος 2011-12, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08-03-12 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ
8 Μαρτίου 2012 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι μόνο όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μπορούν να πάρουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής.  

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής