Προπτυχιακό, Επιχειρησιακή Ηθική, ανακοίνωση διδάσκοντος

12-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Επιχειρησιακή Ηθική» να εγγραφούν στο διαδικτυακό τόπο του http://epikouros.unipi.gr/eclass προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο διδακτικό υλικό του εν λόγω μαθήματος.  

 

Η εγγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 14.03.2012.  

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει πρόσβαση για κανέναν/καμία, ούτε κατ’εξαίρεση, που δεν έχει εγγραφεί εγκαίρως    

 

Από το Γραφείο Προέδρου