Προπτυχιακό, Εγγραφές & Δηλώσεις Μαθημάτων

16-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στο εαρινό εξάμηνο έχουν ολοκληρωθεί από την Γραμματεία.

Η δήλωση μαθημάτων επιλογής για τα μητρώα Χ09, για το 6ο εξάμηνο, και Χ08, μόνο για το 8ο εξάμηνο, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.unipi.gr μέχρι και 30 Μαρτίου.

Για τα μητρώα που έχουν οφειλόμενα μαθήματα επιλογής, η δήλωση θα υποβάλλεται έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά μέχρι και 30 Μαρτίου κατά τις ώρες 11:30 – 13:30.