Προπτυχιακό, Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική, Ακύρωση Μαθήματος

26-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι διαλέξεις των μαθημάτων 8ου εξαμήνου κορμού «Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική» τις ημέρες Τετάρτη 28/04 και Πέμπτη 29/04 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος επίκ.καθηγητή κ.Δ.Κυριαζή σε ακαδημαϊκό συνέδριο στο εξωτερικό.