Προπτυχιακό, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Ακύρωση Μαθήματος

26-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές» τις ημέρες Τρίτη 27/04 και Τετάρτη 28/04 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος επίκ.καθηγητή κ.Δ.Κυριαζή σε ακαδημαϊκό συνέδριο στο εξωτερικό.