Προπτυχιακό, Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών, Αναπλήρωση μαθήματος

26-03-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι στo πλαίσιo του μαθήματος επιλογής “Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών” θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος την Τετάρτη 28.3.2012, 2:00-3:00μμ στην αίθουσα 340 και 3:00-4:00μμ στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο.