Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο

03-04-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Εμπορικό Δίκαιο μπορούν να βρίσκουν όσα πρακτικά διανέμονται στο μάθημα εκτός σημειώσεων στον ιστότοπο του http://epikouros.unipi.gr. Ο σχετικός χώρος θα μείνει προσβάσιμος στους φοιτητές προκειμένου να εγγραφούν όλο τον μήνα Απρίλιο και μετά θα «κλείσει» ώστε να έχουν πρόσβαση μόνον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές-χρήστες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν.