Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός, Αναπλήρωση μαθήματος

03-04-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι στo πλαίσιo του μαθήματος επιλογής “Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός” θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος την Τετάρτη 04.04.2012, 2:00-4:00μμ στην αίθουσα ΓΛ103.