Διάκριση καθηγητή Ν. Απέργη, University of Vienna

05-04-12 web.xrh 0 comment

       Το paper του κου Απέργη με τίτλο What are the driving factors behind the rise of spreads and CDSs of euro-area sovereign bonds? A FAVAR model for Greece and Ireland’ (με co-author τον. Μανώλη Μαματζάκη) θα παρουσιασθεί, κατόπιν προσκλήσεως στα workshops του Business School of the University of Vienna στις 28 Ιουνίου.