Προπτυχιακό, Μακρο Ι και Μικρο ΙΙ, αναβολή μαθημάτων

03-05-12 web.xrh 0 comment

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι, λόγω απουσίας του διδάσκοντος σε συνέδριο, τα μαθήματα: Μακροοικονομική Ι στις 8 Μαϊου και Μικροοικονομική ΙΙ στις 10 Μαϊου, αναβάλλονται.

 

Από το Γραφείο Προέδρου