Προπτυχιακό, Ελεγκτική, 2η πρόοδος

11-05-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Ελεγκτική (6ο εξάμηνο)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Στ. Αληφαντής, τ.Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Ακαδημαϊκό έτος : 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του έκτου εξαμήνου ότι την Τρίτη  22 Μαίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόοδος στο μάθημα ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (6ο Εξαμ)

Η εξεταστέα ύλη κατά τη δεύτερη πρόοδο στο μάθημα  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ είναι η εξής:

Από το βιβλίο « ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Γ. Αληφαντή, Αθήνα 2010, θα εξετασθούν στα εξής κεφάλαια:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Από το βιβλίο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

 του κ. Γ. Αληφαντή

(παράγραφοι)

Από τις σημειώσεις ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

του κ. Γ. Αληφαντή

 

(παράγραφοι)

 Αντικείμενο της Ελεγκτικής

 1 έως 4

1 & 2

 Διάκριση ελέγχων

5 έως 6

3

Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων

8 έως 10.8

12

Γενικές αρχές του ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών

12 έως 17.8

14

Σχεδιασμός του ελέγχου

21 έως 24

19

Ελεγκτική μαρτυρία

25 έως 31.4 & 34

20 έως 25

Ελεγκτικά συμπεράσματα

41 έως 42

34([1])

Τεκμηρίωση της ελεγκτικής γνώμης

50 έως 59

29

Έλεγχος  παγίων

62.1 έως 62.4.3 & 62.5.2 ,

 66 έως 67

 

Έλεγχος εξόδων εγκατάστασης

69 έως 74

 

Έλεγχος συμμετοχών

77, 78 & 81

 

Έλεγχος αποθεμάτων

87, 89 έως 90

 

Έλεγχος απαιτήσεων

94.2, 95 έως 96

 

Έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων

98.2 έως 99

 

Έλεγχος μεταβολών καθαρής θέσεως

125 έως 127

 

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 002 ως εξής :

Α τμήμα από 18.00 έως 19.30 οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Α  έως Λ και τα λατινικά επίθετα

Β τμήμα από 19.30 έως 21.00 οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Μ  έως Ω .

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι σπουδαστές:

α) πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική ταυτότητα

β) απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων

 

Γεώργιος Στ, Αληφαντής


[1] Στη σελίδα 31 παρ.34 να γίνει η εξής διόρθωση  στην  αναφερόμενη περίπτωση  δ’ . Από «Έκθεση με αρνητική γνώμη» σε «Έκθεση με άρνηση γνώμης»