Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 2η Πρόοδος

11-05-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Στ. Αληφαντής, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Ακαδημαϊκό έτος : 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του έκτου εξαμήνου ότι την Τρίτη  29 Μαΐου 2012 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόοδος στο μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο) .

Η εξεταστέα ύλη κατά τη δεύτερη πρόοδο στο μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων είναι η εξής:

 

  1. Ταμειακές Ροές
  2. Εισαγωγή στους Αριθμοδείκτες
  3. Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως
  4. Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής
  5. Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων , απαιτήσεων και προμηθευτών
  6. Κεφάλαιο κίνησης
  7. Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 002 ως εξής :

Α τμήμα από 18.00 έως 19.30 οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Α  έως Λ και τα λατινικά επίθετα

Β τμήμα από 19.30 έως 21.00 οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα αρχίζουν από Μ  έως Ω .

 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι σπουδαστές:

α) πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική ταυτότητα

β) απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων

 

 

Γεώργιος Στ, Αληφαντής