Προπτυχιακό, Στατιστική ΙΙ, Σημειώσεις

11-06-12 web.xrh 0 comment

 

Στα πλαίσια του μαθήματος Στατιστική ΙΙ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν νακατεβάσουν τις σημειώσεις που ακολουθούν στο συνημμένο αρχείο: