Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Ύλη

12-06-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η εξής:
1.         Από τις φωτοτυπίες που έδωσα ενός τμήματος του βιβλίου «Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος)», το οποίο δεν σας διανεμήθηκε φέτος, ή από τις αντίστοιχες διαφάνειες-διαλέξεις, η έννοια του εμπόρου.
2.       Βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο» (Τόμος 2, Β Έκδοση):
(α) Σωματείο και προσωπικές εταιρίες: σελ. 43-58, 67-102, 109-160, 167-174, 181-193.
(β) Κεφαλαιουχικές εταιρίες: σελ. 235-253, 275-330, 362-376, 407-420, 451-465, 577-593, 597-606, 613-619.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε στις 4. Η απάντηση και στις 4 ερωτήσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση.
Από τις 5 ερωτήσεις, οι 2 θα έχουν χαρακτήρα πρακτικού προβλήματος και θα αφορούν στο τμήμα της ύλης που αντιστοιχεί στο σωματείο-αστική εταιρία-προσωπικές εταιρίες. Οι υπόλοιπες 3 ερωτήσεις θα απαιτούν κυρίως ανάπτυξη (δηλαδή, θα έχουν περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα) χωρίς να αποκλείεται μια από αυτές να έχει και χαρακτήρα πρακτικού προβλήματος.
Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά το διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας για τυχόν ανακοινώσεις.