Προπτυχιακό, Επιχειρησιακή Ηθική, Ύλη

12-06-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ»

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος καλύπτει το σύνολο των διαλέξεων που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός από: (α) τις αμοιβές μελών ΔΣ στην ΑΕ, (β) τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ και (γ) την εταιρική διακυβέρνηση των μη-εισηγμένων εταιριών και των ΔΕΚΟ.
Από τα άρθρα-μελέτες που έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος αποτελούν κομμάτι της εξεταστέας ύλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συμβουλευθείτε και τα υπόλοιπα άρθρα-μελέτες ή άλλες μελέτες που δεν έχουν αναρτηθεί, τα εξής:
(α)        Διάλεξη 2: Athanasiou on the theory of the firm (2010)
(β)        Διάλεξη 5: The Green Paper
(γ)        Διάλεξη 6: Sotiropoulos on business judgment rule (2003), EU Recommendation 2005-162, Act 3016-2002
(δ)        Διάλεξη 13: European competitiveness report (2008), EU Commission report (2001), EU Commission report (2002)

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε στις 4. Η απάντηση και στις 4 ερωτήσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση.
Παρακαλείστε να επισκέπτεστε τακτικά το διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας για τυχόν ανακοινώσεις.