Διδακτορικό, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

14-06-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα “Essays on Commodity Futures Markets” της κ. Χ. Δασκαλάκη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (306).