Χρ. Χρίστου, Εξεταστική Ιουνίου 2012, Ώρες Γραφείου

18-06-12 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής Ιουνίου 2012, οι ώρες γραφείου της κας Χρ. Χρίστου είναι οι εξής:

 

  • Τετάρτη 20 Ιουνίου 14:00 – 16:00 

 

Από το Γραφείο Προέδρου