Κανονισμός Απαλλαγών για τη Χορήγηση Άδειας Νόμιμου Ελεγκτή

25-06-12 web.xrh 0 comment

 

Από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.) ανακοινώθηκαν οι προϋποθέεις για τις απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008 για την απόκτηση άδειας ασκλησεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή / Νόμιμου Ελεγκτή.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα: