28 Ιουνίου 2012: Ελλάδα – Επενδυτικές επιλογές σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

28-06-12 web.xrh 0 comment

 

Ελλάδα – Επενδυτικές επιλογές σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

Στην τάξη εξετάσαμε τις δύο πιθανότερες επιλογές για τη χώρα μας στην παρούσα συγκυρία – αμφότερες επώδυνες και με μακροχρόνιες επιπτώσεις:

α) παραμονή στην ΟΝΕ με ‘debt deflation

β) έξοδος από την ΟΝΕ με υψηλό πληθωρισμό

Στην ενότητα 5.3 του βιβλίου γίνεται αναφορά σε μία επενδυτική στρατηγική η οποία παρέχει εγγενή προστασία, δηλ. διατήρηση της αγοραστικής δυνάμεως του κεφαλαίου, έναντι του υψηλού πληθωρισμού (β΄ επιλογή).

1. Η εν λόγω στρατηγική παρέχει προστασία στην περίπτωση του ‘debt deflation’ (α΄ επιλογή);

2.  Πως θα μπορούσαμε να βελτιώναμε τη σχέση κινδύνου-αποδόσεώς της;