Προπτυχιακό, Βεβαίωση Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή

03-07-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν Βεβαίωση Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή, στον ίδιο χρόνο με την αίτησή τους, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ