Προπτυχιακό, Υπολογιστική Χρηματοοικονομική , ακύρωση μαθήματος 4/10/2012

03-10-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, ότι το μάθημα επιλογής “Υπολογιστική Χρηματοοικονομική“, της Πέμπτης 4/10/2012, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

Από το Γραφείο Προέδρου