Προπτυχιακό, Λογιστική, Ακύρωση μαθήματος 5/10/2012

05-10-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα “Λογιστική“, 1ου εξαμήνου, της Παρασκευής 5/10/2012, δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Από το Γραφείο Προέδρου