Προπτυχιακό, Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, ακύρωση μαθήματος 10/10/2012

08-10-12 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα “Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές“, 7ου εξαμήνου, της Τετάρτης 10/10/2012, δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Από το Γραφείο Προέδρου