Προπτυχιακό, Αγγλικά 5ου εξαμήνου

16-10-12 web.xrh 0 comment

 16/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα “Αγγλικά 5ου εξαμήνου” θα διδάσκεται μόνο κάθε Τρίτη 8:15 – 11:00, στην αίθουσα 107.

 

Από το Γραφείο Προέδορυ