Προπτυχιακό, Αγγλικά 7ου εξαμήνου

16-10-12 web.xrh 0 comment

 16/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα “Αγγλικά 7ου εξαμήνου” θα διδάσκεται μόνο κάθε Τετάρτη 18:15 – 21:00, στην αίθουσα ΓΛ105.

 

Από το Γραφείο Προέδορυ