Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων, μητρώα από Χ90 έως και Χ00

19-10-12 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

            Η δήλωση μαθημάτων επιλογής μόνο για τα μητρώα από Χ90 έως και Χ00 θα υποβάλλεται εντύπως στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 22 Οκτωβρίου έως και 2 Νοεμβρίου κατά τις ώρες 11:30 – 13:30.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος