Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων

19-10-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής θα γίνονται καθημερινά από 22 Οκτωβρίου μέχρι και 2 Νοεμβρίου.  Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών. Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Tμημάτων καθημερινά κατά τις ώρες 11.30 – 13.30.


Από τη Διεύθυνση Σπουδών