Προπτυχιακό, Ανακοίνωση Γραμματείας

25-10-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/10/2012

Για διευκόλυνση των φοιτητών του Τμήματος, όλα τα μητρώα έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και κατ΄ επέκταση το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ισχύει κανονικά.

Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλαιών προγραμμάτων σπουδών (Χ/90 έως Χ/00 και Χ/01 έως Χ/06) θα αναρτηθούν στο site του Τμήματος.

Προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τα αντίστοιχα μητρώα, δεν ισχύουν.

 

 

Από τη Γραμματεία

 

 

σχετικά links στην καρτέλα “Προπτυχιακό”