Προπτυχιακό, Σεμινάριο Bloomberg, Δευτέρα 5/11/2012

29-10-12 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

                            

 

Πειραιάς 29.10.2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τμήματος ότι θα γίνει σεμινάριο στη βάση δεδομένων Bloomberg την Δευτέρα 5.11.2012 και ώρα 16.00-18.00 στο Εργαστήριο του Τμήματος (γρ. 325, 3ος όρ.). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε τρεις 40λεπτες διαλέξεις και οι φοιτητές θα πρέπει να χωριστούν σε 3 ομάδες για να τις παρακολουθήσουν.

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου