Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

30-10-12 web.xrh 0 comment

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος εξέτασε ως εξωτερικός εξεταστής διδακτορική διατριβή  με τίτλο «Exchange-Traded Volatility Products» στο Πανεπιστήμιο του Reading Αγγλίας.