Προπτυχιακό, Αγγλικά 5ου εξαμήνου

08-11-12 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος, ότι τα Αγγλικά 5ου εξαμήνου θα γίνονται καικάθε παρασκευή  10:15 – 12:00 στην αίθουσα 338.

 

Από το Γραφείο Προέδρου