Προπτυχιακό, Αγγλικά 5ου εξαμήνου

09-11-12 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ορθή επανάληψη

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος, ότι τα Αγγλικά 5ου εξαμήνου θα γίνονται καικάθε παρασκευή  10:15 – 12:00 στην αίθουσα 338 και 13:15 – 14:00 στο νεοκλασσικό, αίθουσα 001.

 

Από το Γραφείο Προέδρου