Προπτυχιακό, Τραπεζική Λογιστική

20-11-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα Τραπεζική Λογιστική θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 στην αίθουσα ΓΛ205, και κάθε Πέμπτη 16:15-18:00 στην αίθουσα ΓΛ403 όπως ίσχυε.