ΙΖ’ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: Ο Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δικαιοσύνης

29-11-12 web.xrh 0 comment

Ο Τομέας Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων το ΙΖ’ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:

Ο Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δικαιοσύνης

Πρόσκληση

Πρόγραμμα