Προπτυχιακό, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Ύλη εξέτασης

21-12-12 web.xrh 0 comment

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων  του 3ου εξαμήνου.
 
Απο το βιβλίο:
 Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
 Γ. Γεωργίου, Α. Γεωργίου.
 Υποκεφάλαια
 2.3 έως 2.10
 3.2 και 3.3
 4.4
 Τα κεφάλαια 5ο και το 6ο ολόκληρα
 και από το βιβλίο:
 Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής
 Ανάλυσης A. Chiang, K. Wainwright
 Το υποκεφάλαια 13.1 και από το υποκεφάλαιο
 13.4 τις σελίδες 230-232.