Προπτυχιακό, Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ύλη εξέτασης

27-12-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Aνακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών» την Πέμπτη, 17.01.2013, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις διαλέξεις εκτός από τις ακόλουθες: διάλεξη 5, 9, 10 και 11.

Από το συνοδευτικό υλικό των διαλέξεων που είναι εντός ύλης θα πρέπει να μελετηθούν τα άρθρα-μελέτες (κατ’επιλογήν του καθενός/καθεμιάς)  που αντιστοιχούν σε όσα έχουν αναπτυχθεί στις διαλέξεις-διαφάνειες. Εννοείται ότι ενθαρρύνεται και η χρήση συγγραμμάτων και άρθρων-μελετών πέραν και εκτός εκείνων που έχω αναρτήσει στο site «Επίκουρος».