Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Επαναληπτική Διάλεξη

05-01-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι στο πλαίσιο του μαθήματος της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (3ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί
επαναληπτική διάλεξη την Πέμπτη 10/1, 12-2, αίθουσα 105.