Διονύσιος Μυλωνάς

06-02-13 web.xrh 0 comment

Διονύσιος Μυλωνάς


Ο Διονύσιος Μυλωνάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και Ποσοτική Ανάλυση του ICMA Centre του Reading Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην αποτίμηση αξιογράφων.