Προπτυχιακό, Χρήμα-Τράπεζες, ύλη (ά μέρος), εξεταστική επί πτυχίω

18-02-13 web.xrh 0 comment

 

 

 ΧΡΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (α΄ μέρος)

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 

1.   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2008, Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, Νοέμβριος, σελ. 1-118.

*Με έμφαση στα παραδείγματα που περιγράφονται στα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ