Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

27-02-13 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 – 2018

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι

Μικροοικονομική Ι

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

Στατιστική Ι

Λογιστική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Μακροοικονομική Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Μικροοικονομική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο

Μακροοικονομική ΙΙ

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Επενδυτική Τραπεζική

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

Χρηματοοικονομική Θεωρία

Τραπεζική

Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Διαχείρηση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά)Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Φορολογική Λογιστική

ΝευροΧρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Λογιστική Κόστους

Εισαγωγή στην Ασφάλιση

Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Χρηματοδότηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Θεωρία Μικροδομής Αγορών

Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Τραπεζική Μικροοικονομική