Προπτυχιακό, Ανακοίνωση Γραμματείας για τη δήλωση μαθημάτων

28-02-13 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

Πειραιάς, 28/2/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Η δήλωση αντικατάστασης υποχρεωτικών μαθημάτων με μαθήματα επιλογής για τα μητρώα από Χ90 έως και Χ00, Χ01 έως και Χ06 καθώς και Χ07 έως και Χ10 θα υποβάλλεται εντύπως στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 4 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου κατά τις  ώρες 11:30 – 13:30.

Η δήλωση επιλογής μαθημάτων για τα μητρώα Χ01 έως και Χ06 και Χ07 έως και Χ10 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών, ενώ τα μητρώα Χ90 έως και Χ00 θα γίνεται εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 4 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου κατά τις ώρες 11:30-13:30.

 

         Από τη Γραμματεία του Τμήματος