Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

01-03-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι ώρες γραφείου του Επικ. Καθ. κ. Παναγιώτη Σταϊκούρα για το εαρινό εξάμηνο 2013 είναι κάθε Τρίτη, 12.00-14.00. Προφανώς, όσοι/όσες επιθυμούν να συναντηθούν με τον κ. Σταϊκούρα εκτός των ωρών γραφείου, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ηλεκτρονικά στο email: pstaik@unipi.gr. Επίσης, οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική” καλούνται να εγγραφούν στο σχετικό διαδικτυακό τόπο “Επίκουρος” μέχρι την 18.03.2013. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή.