Προπτυχιακό, Μαθήματα Επιλογής κ. Αντζουλάτου – Επείγον

13-03-13 web.xrh 0 comment

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο καθηγητής κος Άγγελος Αντζουλάτος ενημερώνει τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος που θα επιλέξουν τα μαθήματα επιλογής που διδάσκει, ότι οι ομάδες εργασίας πρέπει να αποτελούνται από 3 – 4 φοιτητές/τριες.

Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει και το υλικό όλων των αναλύσεων πραγματικών καταστάσεων (case studies).