Προπτυχιακό, Στοχαστική Χρηματοοικονομική, αλλαγή αίθουσας

13-03-13 web.xrh 0 comment

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος, ότι το μάθημα επιλογής “Στοχαστική Χρηματοοικονομική” θα διδάσκετε κάθε Δευτέρα 08:15 -10:00 στην αίθουσα 108 (αντί της αίθουσας 335) και κάθε Τρίτη 16:15 -18:00 στην αίθουσα ΓΛ305 (αντί της αίθουσας ΓΛ105).

Συνεπώς το μάθημα θα διδάσκεται κάθε:

  • Δευτέρα 08:15-10:00, στην αίθουσα 108 και 
  • Τρίτη 16:15-18:00, στην αίθουσα ΓΛ305

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου