Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

20-03-13 web.xrh 0 comment

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος ανέλαβε θέση ως μέλος της Επιτροπής Συντακτών (editorial board) του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Journal of Banking and Finance. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιοδικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.journals.elsevier.com/journal-of-banking-and-finance/editorial-board/

 

O Δρ. Σκιαδόπουλος είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Συντακτών των έγκριτων επιστημονικών περιοδικών Journal of Business Finance and Accounting, http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0306-686X και Journal of Derivatives http://www.iijournals.com/toc/jod/current